زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:چاره_يوخ_درديمه_اول_لعل_دوتادان_غيری

چاره يوخ درديمه اول لعل دوتادان غيری #مهدیه #حیران_خانیم

یا مهدی … حیران خانیم … چاره يوخ درديمه اول لعل دوتادان غيری، کيمسه توتماز اليمی زلفِ رسادان غيری يوخدو بير يار ائده حالیمی دلداریما عرض، سر کويوندا مگر باد صبادان غيری بختيميز ششدر حيرتده ايدی، چون کی بيزه،بیشتر

دسته بندی درختی