زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:چراغ_راه_هدا_عترت_است_و_قرآن_است

چراغ راه هدا عترت است و قرآن است

عترت و قرآن . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج غلامرضا سازگار . چراغ راه هدا عترت است و قرآن است تمام دین خدا عترت است و قرآن است . نجات وحدت و پیروزی مسلمانان همیشه درهمه جا عترت است و قرآن است . الا تمامبیشتر

دسته بندی درختی