زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:چرا_بصورتی_انسان_بمعنی_انسان_باش

بیا و از دل و جان یار مستمندان باش

پندیات . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم اشتری اصفهانی تضمین غزلی از نوای اصفهانی . بیا و از دل و جان یار مستمندان باش ز خلق و خوی چو مردان پاک ایمان باش امیدبخش دل غصّه ناک از جان باش «چرا بصورتی انسانبیشتر

دسته بندی درختی