زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:چند

«آب» شهد است اگر ، زهر از او به که نشد #حسینیه #عابد_تبریزی

#چند … #ما_ز_میخانه_عشقیم_گدایانی_چند از #ملاهادی_سبزواری #آه_از_آن_دم_که_سر_از_پیکر_انسانی_چند از #رجایی_تبریزی #کیستند_اهل_جهان_بی_سر_و_سامانی_چند از #صائب_تبریزی #خون_دل_می_‌چکدم_دیده_مژگانی_چند از #ذهنی_‌زادهبیشتر

آه از آن دم! که سر از پیکر انسانی چند #حسینیه #رجایی_تبریزی

#چند … #ما_ز_میخانه_عشقیم_گدایانی_چند از #ملاهادی_سبزواری #آه_از_آن_دم_که_سر_از_پیکر_انسانی_چند از #رجایی_تبریزی #کیستند_اهل_جهان_بی_سر_و_سامانی_چند از #صائب_تبریزی #خون_دل_می_‌چکدم_دیده_مژگانی_چند از #ذهنی_‌زادهبیشتر

کیستند اهل جهان، بی سر و سامانی چند #پندیات #صائب_تبریزی

#چند … #ما_ز_میخانه_عشقیم_گدایانی_چند از #ملاهادی_سبزواری #آه_از_آن_دم_که_سر_از_پیکر_انسانی_چند از #رجایی_تبریزی #کیستند_اهل_جهان_بی_سر_و_سامانی_چند از #صائب_تبریزی #خون_دل_می_‌چکدم_دیده_مژگانی_چند از #ذهنی_‌زادهبیشتر

دسته بندی درختی