زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:چند_داری_چشم_امید_ای_دلا_از_روزگار

چند داری چشم امّید، ای دلا! از روزگار #عسکریه #شکوهی_تهرانی

پندیات #گریز به مدح و شهادت امام حسن عسکری و دفن شهدای کربلا . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم شکوهی تهرانی . چند داری چشم امّید، ای دلا! از روزگار؟ پایدار هرگز نمانَد عالم ناپایدار . این عجوزه، از جبال تختبیشتر

چند داری چشم امّید، ای دلا! از روزگار؟

پندیات . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم شکوهی تهرانی . چند داری چشم امّید، ای دلا! از روزگار؟ پایدار هرگز نمانَد عالم ناپایدار . این عجوزه، از جبال تخت بر تابوت کرد شهریاران عظام و خسروان تاجدار . تا به کیبیشتر

دسته بندی درختی