زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:چهره_گشاده_چون_در_غلطان_جوادیدور

چهره گشاده چون دُرِ غلطان جوادیدور #جوادیه

میلادیه حضرت امام جواد علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . فیضی اردبیلی . چهره گشاده چون دُرِ غلطان جوادیدور ابرولری کمان٬ مَهِ تابان جوادیدور . بهبَه صفای مجلس عرفان جوادیدور بیز شیعیانه هدیهٔ شایانبیشتر

دسته بندی درختی