زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:چه_حالی_میدهد_وقتی_دلت_را_دلبری_باشد

چه حالی میدهد وقتی دلت را دلبری باشد #حیدریه #حضرتی_هاتف

مدح حضرت امیرالمومنین ،مولی الموحدین علی (ع) #فارسی_ترکی . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . سعید حضرتی . #فارسی . چه حالی میدهد وقتی دلت را دلبری باشد کِشد تا پایِ دارِ عشق،زلف عنبری باشد . من از روز ازل قلبم،ز عشقبیشتر

دسته بندی درختی