زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:چه_روی_داده_که_کار_زمانه_درهم_شد

چه روی داده که کار زمانه، درهم شد #ورود_محرم #صغیر_اصفهانی

ورود ماه محرم . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم محمّد حسین «صغیر اصفهانی» . چه روی داده که کار زمانه، درهم شد زمانه را ز چه در بر لباس ماتم شد . برای چیست که عیش و سرور خلق جهان بَدَل به غصّه و اندوه و محنتبیشتر

دسته بندی درختی