زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:چوب_ستم_بر_این_سر_انور_مزن_یزید

چوب ستم بر این سر اَنوَر مزن یزید

مجلس یزید(لعنة الله علیه) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . ?: @nohe_torki . میرزا عبدالجواد جودی خراسانی . چوب ستم بر این سر اَنوَر مزن یزید تیر اَلم به جان پیمبر مزن یزید . این سر که نیست از زدنش بر تو واهمه بودی مدام زینت آغوشبیشتر

دسته بندی درختی