زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:چوب_ستم_و_سر_بریده

چوب ستم و سر بریده #سازگار

آهسته بزن … . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . حاج غلامرضا سازگار . چوب ستم و سر بریده و الله قسم ندیده دیده . این لعل لبی که می زنی چوب پیغمبر اکرمش مکیده . هر کس سر نی زده است سنگش قرآن ز دهان وی شنیده بیشتر

دسته بندی درختی