زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:چون_تازه_شد_مصیبتشان_از_ورود_شام

چون تازه شد مصیبتشان از ورود شام #ورود_شام #صاحبی_بیگدلی

ورود به شام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . ?: @nohe_torki . صاحبی بیگدلی . چون تازه شد مصیبتشان از ورود شام از شهر شام، خاست عیان، رستخیز عام . ناکرده فرق، آل علی را ز مشرکان افتاده اهل شهر، در اندیشه‌های خام . داد آن نشان بهبیشتر

دسته بندی درختی