زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:چون_نامه_کوفه_

چون نامه کوفه‌دن شه بطحایه یازدیلار #انور_اردبیلی

حالات حضرت مسلم علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم انور اردبیلی . چون نامه کوفه‌دن شه بطحایه یازدیلار نور دو عین حضرت زهرایه یازدیلار . هر نامه‌ده امام حسینون حضورینه بیر سلسله مطالب بی‌پایهبیشتر

دسته بندی درختی