زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:چون_گتدیله_ظلمیله_کلیسایه_حسینی

چون گتدیله ظلمیله کلیسایه حسینی #دیر_راهب #مضطر_قفقازی

دیر راهب . ✍️ #زبدهالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم مضطر قفقازی . چون گتدیله ظلمیله کلیسایه حسینی ویردیله قوناق زمرۀ ترسایه حسینی . . نور ازلی دیریده چون ایتدی تجلّا کفر آیینه سین صیقل ایدوب اولدی مصفّا اسلامه نظربیشتر

دسته بندی درختی