زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:چون_یانور_صبحه_کیمی_شمع_شبستان_بو_گجه

چون یانور صبحه کیمی شمع شبستان بوگجه #مناجات #سیدبشیرحسینی_میانجی

شب قدر ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki سید بشیر حسینی میانجی چون یانور صبحه کیمی شمع شبستان بوگجه یاتا بیلمور اودی پروانه‌ی ایمان بوگجه یاغوری فجره کیمی فیض و سلامت یاغیشی قلبلر مولکی اولور مثل گلستان بوگجه سوره‌یبیشتر

دسته بندی درختی