زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:چوپانی

هر مدیر ئوز باشینون اوسته یازور رشوه حرام #پندیات #چوپانی

هر مدیر ئوز باشینون اوسته یازور #رشوه حرام حق کتابین ئوزیوه شرم ائله دکّان ائلمه اولماسا رشوه بیر امضایه بیر ایل قاچمالیدی خلقی بدبین به پیغمبر و قرآن ائلمه سنی بو ملت بیچاره قویورخلقه امین آیه یازما پولی آل مردمی ویلانبیشتر

دسته بندی درختی