زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:چو_شام_شومده_بیر_جمع_شام_ائدن_واریدی

چوشام شومده بیرجمع شام ائدن واریدی #حضرت_رقیه #ذهنی_تبریزی

حضرت رقیه سلام الله علیها در خرابه شام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . ?: @nohe_torki . مرحوم ذهنی . چوشام شومده بیرجمع شام ائدن واریدی خرابه کنجی کیمی مجلس حزن واریدی . دئینمرم من او ویرانسرایه بیت حزن اگرچه چوخ غم و حزنیلهبیشتر

دسته بندی درختی