زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:چو_فرزند_علی_آن_معدن_کان_وفا_عباس

چو فرزند علی آن معدن کان وفا عباس – سوسوز گوروب شهدا قیزلارین گتورموب تاب #عباسیه #غمناک_تبریزی

حالات حضرت ابوالفضل علیه السلام( استیذان، وداع، شجاعت،کارزار، استمداد ، زبانحال با برادر و نوحه بالین ) #فارسی_ترکی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️  . 🆔: @nohe_torki . #فارسی . چو فرزند علی آن معدن کان وفا عباس درآن دشت بلا سقایبیشتر

دسته بندی درختی