زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:چو_کسی_درآمد_از_پای_و_تو_دستگاه_داری

چو کسی درآمد از پای و تو دستگاه داری

پندیات . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . سعدی شیرازی . چو کسی درآمد از پای و تو دستگاه داری گرت آدمیتی هست، دلش نگاه داری . به ره بهشت فردا، نتوان شدن ز محشر مگر از دیار دنیا، که سر دو راه داری . همه عیب خلق دیدن،بیشتر

دسته بندی درختی