زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:چکمه_خنجر_اولما_قاتل_بو_ایکی_نالانه_حارث

چکمه خنجر اولما قاتل بو ایکی نالانه حارث #طفلان_مسلم #کریمی_مراغه_ای

زبانحال طفلان مسلم (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_ای_ویرن_ویرانه_یرده . کریمی مراغه ای . چکمه خنجر اولما قاتل بو ایکی نالانه حارث وحشته سالما یتیموق گلمیشوخ افغانه حارث . . غنچه تک باد ستمدن آچماموشبیشتر

دسته بندی درختی