زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:چکنده_مسجده_شیر_خدانی_اهل_جفا

چکنده مسجده شیر خدانی اهل جفا #فاطمیه #قمری

هجوم به خانه وحی . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #قمری . چکنده مسجده شیر خدانی اهل جفا دوشوب دالنجا حسین و حسنله خیرنسا . گَتورمیوب یارالی جانی اول مصیبته تاب ایدردی فاطمه گویا بو دللریله خطاب . . . ای اهل کینهبیشتر

دسته بندی درختی