زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:چیخوبدور_کوفه_دن_لیلا_گلوب_افغانه_یوللاردا

چیخوبدور کوفه دن لیلا گلوب افغانه یوللاردا #راه_شام_معزی_اردبیلی

راه شام زبانحال حضرت لیلا (س) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . ?: @nohe_torki . مرحوم معزی اردبیلی . چیخوبدور کوفه دن لیلا گلوب افغانه یوللاردا باخوب سر نیزیه قلبی دونوبدور قانه یوللاردا . گوروب دلبندینون باشین چکوبدور آهی آهبیشتر

دسته بندی درختی