زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:چیدمان_شرف_و_غیرته_بنیاد_حسین

چیدمان شرف و غیرته بنیاد حسین #حسینیه #عباسیه #مصیبی_تبریزی

ائوین آباد ابوالفضل ائوین آباد حسین … . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مصیبی تبریزی . چیدمان شرف و غیرته بنیاد حسین کان احسان و کرم، مرحمت و داد حسین ائدن عبّاسیله عزّت سۆزون ایراد حسین همان عبّاس ادب پرورهبیشتر

دسته بندی درختی