زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:کوچ_شام

بوشلا رقیّه قبرینی فاطمه گئتدی کاروان #کوچ_شام #نجمی_تبریزی

کوچ از شام زبانحال حضرت زینب (س) در سر مزار حضرت رقیّه (س) . ✍️ #زبدهالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم نجمی تبریزی . بوشلا رقیّه قبرینی فاطمه گئتدی کاروان زینبون آلما صبرینی ایلمه بیر بیله فغان . . یولّانوری قطاریمیزبیشتر

ای یاتان ویرانسراده، مرغ خوش الحان رقیّه #کوچ_شام #شهاب_اهری

کوچ از شام زبانحال حضرت زینب (س) . ✍️ #زبدهالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حسین شهاب پور اهری . ای یاتان ویرانسراده، مرغ خوش الحان رقیّه قورتاروب شمرین جفاسی، دور سنه قربان رقیّه نوگل باغ و بهاریم پرپر اولموش گل عذاریم . بیشتر

باجی بو خرابه ده نی کیمی ایلمه نوا گئده بیلمرم #کوچ_شام #نخستین_اردبیلی

کوچ از شام سوال و جواب سوال: #بو_خرابه_ده_وطن_ایلمه_گوزون_آچ_اویان_باجی_دور_گئدک جواب: #باجی_بو_خرابه_ده_نی_کیمی_ایلمه_نوا_گئده_بیلمرم . ✍️ #زبدهالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_بالام_آغلاما_گلوم_آغلاما … 8 سبکبیشتر

بو خرابه ده وطن ایلمه گؤزون آچ اویان باجی دور گئدک #کوچ_شام #نخستین_اردبیلی

کوچ از شام سوال و جواب سوال: #بو_خرابه_ده_وطن_ایلمه_گوزون_آچ_اویان_باجی_دور_گئدک جواب: #باجی_بو_خرابه_ده_نی_کیمی_ایلمه_نوا_گئده_بیلمرم . ✍️ #زبدهالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_بالام_آغلاما_گلوم_آغلاما … 8 سبکبیشتر

قویما بیله تیره ترابه یوز دور قزیم یولا دوشدی قافله #کوچ_شام #زلفی_تبریزی

زبانحال حضرت زینب (س) در کوچ از شام . ✍️ زبده الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_نقش_من_چرا_نقش_ماتمه #ساخلا_ناقه_می_کاروانیدن ( 8 سبک برای سینه زنی و زنجیر) . . حاج علی زلفی تبریزی . . قویما بیله تیره ترابه یوز دوربیشتر

بو شام شومیده ای شامیان بالام قالدی #کوچ_شام #نجمی_تبریزی

کوچ از شام . ✍️ #زبدهالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم نجمی تبریزی . بو شام شومیده ای شامیان بالام قالدی ویرن خرابه ده حسرتله جان بالام قالدی . نه گوردی شامیده بلمم بیله قبول ایلدی خرابه گوشه سین ایتدی مکان بالامبیشتر

بو خرابه گوشه سینده یاتما خسته جان رقیه #کوچ_شام #ستار_رزاقی

کوچ از شام . ✍️ #زبدهالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . ستار رزاقی تبریزی . بو خرابه گوشه سینده یاتما خسته جان رقیه دور گیداخ منی غمونده ایتمه باغریقان رقیه . . بو خرابه یرده یاتما دخت شاهه ناروادی خاصه بیر قیزی که سن تک دختبیشتر

بی بون زینب گئدور شام بلادن جان رقیه #کوچ_شام #رمضانی_خاکی

خروج ازشام زبانحال حضرت زینب (س) . ✍️ #زبدهالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_عجب_محشر_یارتدون #سبک_چو_گیسوی_تو_من . رمضانی (خاکی) . بی بون زینب گئدور شام بلادن جان رقیه آلا فیض زیارت کربلادن جان رقیه دور ای باغری قانبیشتر

دسته بندی درختی