زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:گلدیم_امیدیله_باری_قووما_الله_قووما_الله

گلدیم امیدیله باری قووما الله قووما الله #مناجات #رمضانی_خاکی

مناجات . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک . روح الله رمضانی . گلدیم امیدیله باری قووما الله قووما الله باخ من محزونه ساری قووما الله قووما الله . گدایم گدا سنه ای خدا نظرایله یا سریع الرضا . . . بیرالی بوشبیشتر

دسته بندی درختی