زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:گلدیم_یئتیرم_عشقیمی_اثباته_عموجان

گلدیم یئتیرم عشقیمی اثباته عموجان

عبدالله ابن حسن (ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . حضرتی (ناعمی) . گلدیم یئتیرم عشقیمی اثباته عموجان منده تاپام ال فیض ملاقاته عموجان جانیم سنه قربان . عبدالله آدیم، فاطمیه نور دو عینم طاها بالاسی، سبط شهنشاهبیشتر

دسته بندی درختی