زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:گلدی_یولدان_گینه_جانان_گئجه_سی

گلدی یولدان گینه جانان گئجه سی #مهدیه #مصیبی_تبریزی

میلادیه حضرت امام زمان عَجّلََ اللهُ تعالی فَرَجَهُ الشَّریف . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک . محمد علی مصیبی تبریزی . گلدی یولدان گینه جانان گئجه سی چاره سیز دردلره درمان گئجه سی مهدی فاطمه آچدی گوزینی؛بیشتر

دسته بندی درختی