زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:گلشنده_صفا_یوخدی_گلستانه_نه_گلدی

گلشنده صفا یوخدی گلستانه نه گلدی

نه گلدی … . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . موسی آقایی اردبیلی . گلشنده صفا یوخدی گلستانه نه گلدی مرغان غزلخوان خوش الحانه نه گلدی . افسوس که ماتمکدیه دوندی گلستان گللر سارالوب همّت بارانه نه گلدی . «تاجُبیشتر

دسته بندی درختی