زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:گلشنده_گللر_آغلیار_ای_نوگل_طاها_سنه

گلشنده گللر آغلیار ای نوگل طاها سنه #غمکش

در عزای امام حسین (ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم غمکش . گلشنده گللر آغلیار ای نوگل طاها سنه نوحه ائدر ارض و سما ای زادۀ زهرا سنه . قانلی مناده ای الان اؤز قانینه غلطان حسین قرآن یولوندا ای ائدن اؤزبیشتر

دسته بندی درختی