زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:گلشن_باغ_جناندور_گوشه_زندان_منه

گلشن باغ جناندور گوشه زندان منه #کاظمیه #شبخیز

زبانحال حضرت امام کاظم (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم #شبخیز . گلشن باغ جناندور گوشه زندان منه چون ایدور هر دم تجلی جلوه جانان منه . خلوت بزم لقادور هوش جان باشدان چیخور حلقه زنجیر کینه لاله و ریحانبیشتر

دسته بندی درختی