زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:گلمه_عم_اوغلی_کوفیه_طوفاندی_کوفه_ده

گلمه عم اوغلی کوفیه طوفاندی کوفه ده

زبانحال حضرت مسلم ابن عقیل(ع)در کوفه . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . بهزاد قاسمی اردبیلی . گلمه عم اوغلی کوفیه طوفاندی کوفه ده یاران عشق بی سر و ساماندی کوفه ده قائم مقاموین ئورگی قاندی کوفه ده دریای معرفت بورونوببیشتر

دسته بندی درختی