زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:گلموشم_بو_آستانه_باش_ویرم_سامان_تاپام

نادم اولدی حرگلدی دل غمین #عدلی_تبریزی

جناب حر . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . حاج اصغر فرشچی (عدلی تبریزی) . نادم اولدی حرگلدی دل غمین مو پریشان دیده‌ گریان و حزین عرض ایدوب عفو منی ای شاه دین روسیاهم روسیاهـم یاحسین عذر خواهم عذر خواهم یا حسین بیشتر

دسته بندی درختی