زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:گلموشم_بو_قبرون_اوسته_خسته_زوارم_بابا

گلموشم بوقبرون اوسته خسته زوارم بابا #اربعین #هوشی_تبریزی

اربعین زبانحال حضرت سجاد(ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم غلامعی باقری الهامی (هوشی تبریزی) . گلموشم بوقبرون اوسته خسته زوارم بابا دور منه خاک شفا لطف ایله بیمارم بابا . . ای مسیحا دم آدی ای درد دنیایهبیشتر

دسته بندی درختی