زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:گلمیشم_گلمور_سسون_ای_شاهزاده_هارداسان

گلمیشم گلمور سسون ای شاهزاده هارداسان #قاسمیه

زبانحال امام در بالین حضرت قاسم علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم صافی تبریزی . گلمیشم گلمور سسون ای شاهزاده هارداسان آل سسین من بیکسین ای شاهزاده هاداسان . . سسلدون بیر قالمادی قلبیمده ارامیم منیمبیشتر

دسته بندی درختی