زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:گلن_خاطری_درده_رقیه_بالام_ایوای

گلن خاطری درده رقیه بالام ایوای #حضرت_رقیه #تابع_تبریزی

زبانحال حضرت زینب (س) به حضرت رقیه(س) در خرابه شام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم تابع دین تبریزی . گلن خاطری درده رقیه بالام ایوای ویرن جان قوری یرده رقیه بالام ایوای . قیزیم رنج و مصیبت سنی ایلدی خسته گهیبیشتر

دسته بندی درختی