زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:گلوب_او_یولدا_قالان_قیز_که_کاروانه_یتیشدی

گلوب او یولدا قالان قیز که کاروانه یتیشدی #راه_شام #انور_اردبیلی

راه شام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . ?: @nohe_torki . مرحوم انور ادربیلی . گلوب او یولدا قالان قیز که کاروانه یتیشدی گوروب آتاسینی غم صوتی کهکشانه یتیشدی . اسیر گمشده چاتدی قطار آل عبایه خزینه صاحبینه گوهر یگانه یتیشدی . غمبیشتر

دسته بندی درختی