زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:گیدور_کرب_و_بلایه_حسینون_آنا_زهرا

گئدور کرب و بلایه ، حسینون آنا زهرا

خروج از مدینه . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم تقایی اردبیلی . گئدور کرب و بلایه ، حسینون آنا زهرا اورک آیریلیقوندان ، دونوبدور قانا ، زهرا . سنون قبروون اوسته گلوب درد دل ائتسون صورا ترک مدینه ائدوب غربتهبیشتر

دسته بندی درختی