زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:گیدیرم_جانویرم_اکبر_کیمی_ای_بیکس_آنا

گیدیرم جان ویرم اکبر کیمی ای بیکس آنا #سعدی_زمان #قاسمیه

زبانحال جناب قاسم (س) بمادرش در وقت وداع . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم حسینی سعدی زمان . گیدیرم جان ویرم اکبر کیمی ای بیکس آنا سنده لیلانون اوغول وای سسینه ویر سس آنا . . اوز الیله قدیمه یالقوز عموم سالدیبیشتر

دسته بندی درختی