زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:گیسوی_مشک_دلبری_دنیایه_ویرمرم

گیسوی مشک دلبری دنیایه ویرمرم #مهدیه

یا مهدی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . قمری . گیسوی مشک دلبری دنیایه ویرمرم هر تار زلفنی شب یلدایه ویرمرم . بیر جلوه جلال جمال جمیلینی چرخ اوسته بدر کامل ااولان آیه ویرمرم . ابرولرین هلال نوه قیلمارام عوض همبیشتر

دسته بندی درختی