زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:گینه_آیلار_دولانوب_نیمه_شعبان_گلدی

گئنه آیلار دولانوب نیمۀ شعبان گلدی #مهدیه #حضرتی_ناعمی

میلادیه حضرت امام زمان عَجّلََ اللهُ تعالی فَرَجَهُ الشَّریف . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_مژده_اولسون . علیرضا حضرتی . گئنه آیلار دولانوب نیمۀ شعبان گلدی جان گلدی اهل عشقین یورولان جانینه جانان گلدی جانبیشتر

دسته بندی درختی