زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:گینه_الیمده_قلم_باشلیوب_شکایتدن

گینه الیمده قلم باشلیوب شکایتدن #عاصی_تبریزی

وداع . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم عاصی تبریزی . گینه الیمده قلم باشلیوب شکایتدن ائدور منی ولی شرمنده بو حکایتدن . ازلده معذرت ایستر دلیم احبادن خصوص او کسکه ورار دم همیشه الفتدن . سنیله یوخدی رجوعیمبیشتر

دسته بندی درختی