زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:گینه_منیم_ئورگیم_شعلۀ_شراره_یانار

گینه منیم ئورگیم شعلۀ شراره یانار #حضرت_ام_البنین #معزی_اردبیلی

حالات #حضرت_ام_البنین (س) و #عبداله_العباس (ع) و #ورود_مدینه . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم #معزی_اردبیلی . گینه منیم ئورگیم شعلۀ شراره یانار سولان جفائیله گُلهای نو بهاره یانار . تعجبَّم نیه گول پرپربیشتر

دسته بندی درختی