زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:گینه_گلدی_آقامون_آدی_گلوب_غم_سینمه

گینه گلدی آقامون آدی گلوب غم سینمه #تنور_خولی #آسال_اردبیلی

احرام عزا #گریز #تنور_خولی . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . نوید آسال اردبیلی . گینه گلدی آقامون آدی گلوب غم سینمه نصب ایدم ایندی گرک پرچم ماتم سینمه وار یری ویرسام اگر عشقیله محکم سینمه هرگلن وقته حسین آدی گلوربیشتر

دسته بندی درختی