زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:گینه_یا_رب_آچیلوب_قاره_علم_لر

گینه یارب آچیلوب قاره علم لر

ورود ماه محرم . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرتضی اسکندری (ساعد زنجانی) . گینه یارب آچیلوب قاره علم لر وورولوب کوچه و بازاره علم لر باغریم اولوب قان سسلرم هر آن ای گل بی خار علی ، لالۀ رضوان فاطمه نون اوغلی حسینبیشتر

دسته بندی درختی