زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:یاندیم_عمو_عطشدن

یاندیم عمو عطشدن رحم ایله جانه گلدیم #شب_عاشورا #ذهنی_تبریزی

اظهار عطش جناب سکینه (س) به حضرت ابوالفضل (ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم ذهنی تبریزی . یاندیم عمو عطشدن رحم ایله جانه گلدیم چارم کسیلدی تا من بو آستانه گلدیم . جام الده خیمگاهی باشدان باشا دولاندیم بیربیشتر

دسته بندی درختی