زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:یاندی_نار_هجریده_بو_خسته_جانیم_جده_جان

یاندی نار هجریده بو خسته جانیم جدّه جان #حضرت_صغری #شانی_تبریزی

زبانحال حضرت فاطمه صغری(ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم شانی تبریزی . یاندی نار هجریده بو خسته جانیم جدّه جان گلمدی اکبر عزیزیم مهربانیم جدّه جان . . ناخوشام یوخدور آنام بس اولمادی بو نسگلیم عزّتیم گتدیبیشتر

دسته بندی درختی