زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:یانورام_نار_غم_و_درد_و_بلادن_آناجان

یانورام نار غم و درد و بلادن آناجان #صادقیه #داود_حیدری

شهادت امام جعفر صادق علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . داود حیدری . یانورام نار غم و درد و بلادن آناجان اورگیم اوتلانوری زهر جفادن آناجان . دلده گیزلین سوزی دلداده دییر دلبرینه ایدر ابراز رعیت ، غمینیبیشتر

دسته بندی درختی