زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:یانور_اصغریم_سوسوزدان_ایله_چاره_نهر_علقم

یانور اصغریم سوسوزدان ایله چاره نهر علقم #اصغریه #نخستین_اردبیلی

زبانحال حضرت رباب (س) خطاب به نهر فرات . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_سو_یوخومدی_قزلاروندان … 5 سبک مشابه . مرحوم حاج مختار نخستین اردبیلی . یانور اصغریم سوسوزدان ایله چاره نهر علقم صودامر دوامبیشتر

دسته بندی درختی