زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:یانور_پروانه_تک_دل_شمع_آه_پر_شرارتدن

یانورپروانه تک دل شمع آه پر شرارتدن #راه_شام #هوشی_تبریزی

مجلس یزید . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . ?: @nohe_torki . مرحوم هوشی تبریزی . یانورپروانه تک دل شمع آه پر شرارتدن سالور اود جانه شوریله دمادم بیرحکایتدن . ایدورمعمورۀ صبری سرشگ چشمیله ویران ویره سیلابه دنیانی یری وار اشگ حسرتدنبیشتر

دسته بندی درختی