زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:یتجاق_لب_پیالیه_دلدار_بوسه_سی

یتجاق لب پیالیه دلدار بوسه سی #حیدریه

دلدار بوسه سی … . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . شبگیر تبریزی . یتجاق لب پیالیه دلدار بوسه سی اولدی عیان پیاله ده خمّار بوسه سی . صهبایه رنگ سرخ ویروب لعل سرخ یار سرخ ایلیوبذی عارضی دلدار بوسه سی . لعل لببیشتر

دسته بندی درختی