زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:یتدی_ئوز_نیتینه_دشت_بلاده_شهدا

گویند فقیری به مدینه به دلی زار #حضرت_ام_البنین #سازگار

آمدن سائل به در حضرت ابوالفضل علیه السلام در مدینه . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . حاج غلامرضا سازگار . گویند فقیری به مدینه به دلی زار آمد به در خانۀ عبّاس علمدار . زد بوسه بر آن درگه و استاد مودب گفتا به ادب بابیشتر

دسته بندی درختی